کرج میدان آزادگان طالقانی شمالی برج سایه طبقه 7 واحد 20

| پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰
32553360 (026)

الزام زن به تمکین

الزام زن به تمکین

 

تمکین یعنی اینکه زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر بوده و در این امر هیچگونه کوتاهی نداشته باشد.

مرد ابتدا باید برای اثبات عدم تمکین زن دادخواست الزام به تمکین بدهد به این صورت اگر زن در جواب دادخواست الزام به تمکین پاسخ مناسبی ندهد و بعد از ارجاع کارشناس مشخص شود که زن منزل را رها کرده است و در منزل مرد سکونت ندارد مرد میتواند عدم تمکین زن را اثبات کند.

در بعضی از موارد اثبات عدم تمکین زن بسیار دشوار میباشد که شما در صورتی میتوانید آن را اثبات کنید که وکیل بگیرید و بتوانید از تجربیات وکیل استفاده کنید. در غیر این صورت شاید هیچ وقت نتوانید عدم تمکین زن را اثبات کنید و همیشه مجبور شوید که نفقه ایشان را هم پرداخت کنید.

 

اگر زن تمکین نکند چه حقوقی به او تعلق نخواهد گرفت؟

 1. نفقه از او ساقط خواهد شد.

 2. زوج میتواند با احراز شرایط موجود با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید.

 3. عدم استحقاق اجرت المثل و نحله (اجرت المثل و نحله به تفصیل در مبحث مربوط به خودشان بحث شده اند.)

عدم تمکین در مهریه هیچ تاثیری نخواهد داشت و زوج ملزم به پرداخت میباشد حتی در صورت عدم تمکین زوجه. یعنی تحت هر شرایطی مهریه باید به زن پرداخت شود.

 

الزام به تمکین اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات عدم تمکین زن کمتر میباشد.

 • نیازی به حضور مرد در دادگاه نخواهد بود.

 • بعد از اثبات عدم تمکین، مرد ملزم به پرداخت نفقه نمیباشد.

 • در صورتیکه زن حاضر به تمکین نباشد وکیل میتواند برای مرد درخواست ازدواج مجدد کند.

 • از زمانیکه عدم تمکین زن ثابت شد اجرت المثل هم در زمان طلاق از طرف مرد به زن تعلق نخواهد گرفت.

 

مراحل الزام به تمکین توسط وکیل

 1. مرد قصد دارد که زن را ملزم به تمکین کند.

 2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)

 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.

 4. تنها در این مرحله مرد برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.

 5. مراجعه وکیل به دادگاه (در جلسات دادگاه وکیل عدم تمکین زوجه را با مدارک محکمه پسند اثبات میکند.)

 6. در صورت عدم مراجعت زوجه برای تمکین، عدم تمکین ایشان اثبات خواهد شد.

 7. عدم تمکین اثبات و در این مرحله زوج ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود.

 

مدارک لازم برای اعطای وکالت به وکیل در خصوص الزام به تمکین

 1. شناسنامه زوج و زوجه یا فتوکپی مصدق صفحات اول و دوم آن

 2. اصل عقدنامه ویا رونوشت برابر با اصل شده آن

 3. اجاره نامه و یا سند ملک که مثبت محیا بودن منزل مسکونی جهت سکونت زوجین باشد. (برای صدور به رای تمکین میبایست برای دادگاه احراز شود که زوج مسکن مناسبی برای سکونت زوجه تهیه کرده است.)

 4. عند الزوم استشهادیه دائر بر ترک منزل مشترک از طرف زوجه

 

 

 

ابزار وبمستر